Hva krever skolen av deg som elev?I videregående opplæring er det en rekke bestemmelser du må følge. Sørg for at du er kjent med de pliktene du har som elev.

Plikt til å møte til undervisningen

Elever i videregående skole har plikt til å møte til undervisningen og delta aktivt i opplæringen.

 • I tilfeller der du er borte fra undervisningen, må du dokumentere fraværet.
 • Ugyldig eller udokumentert fravær kan føre til at det ikke er grunnlag for karakter i enkeltfag. Som hovedregel vil mer enn 10 % udokumentert fravær føre til at du ikke får karakter i faget.
 • Alt fravær føres på vitnemålet, men med mulighet for et fratrekk på 10 dager dersom fraværet er gyldig og dokumentert.

Les mer om fraværsregler.

Levere dokumentasjon for gyldig fravær

Hvis du er borte fra undervisningen på grunn av sykdom eller andre gyldige grunner, er det viktig at du leverer dokumentasjon slik at fraværet ikke får konsekvenser for karakterer eller vitnemål.

De gyldige grunnene til å være borte fra undervisningen er:

 • helse- og velferdsgrunner (for helsegrunner må du ha legeerklæring)
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (f.eks idrett eller kultur)
 • religiøs høytid for medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke (inntil 2 skoledager)

Møte med rådgiver, elevrådsarbeid og organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor regnes ikke som fravær.

Delta aktivt i opplæring og vurderingssituasjoner

 • Læreren må ha tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere din kompetanse og gi karakter i faget.

Følge skolens ordensreglement

 • Høyt fravær og brudd på skolens ordensreglement kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd.

Informasjon fra Nordland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.