Fysiske og medisinske forholdDersom du ikke har fortrinnsrett til inntak, men har behov for fysiske tilpasninger av undervisningsrom eller atkomst, må du opplyse om dette når du søker. Fylkeskommunen og den enkelte skole trenger tid til å foreta innkjøp, ombygginger og andre tilpasninger slik at alt er på plass når undervisningen starter. Fysiske tilpasninger kan for eksempel være aktuelt for elever med rullestol, hørselshemmede, synshemmede eller elever som må ha spesielt datautstyr.

Har du spesielle behov av medisinsk art, bør skolen og inntakskontoret kjenne til dette. Av hensyn til deg selv, dine lærere og medelever bør du gi nødvendige opplysninger allerede når du søker, selv om forholdet ikke gir grunnlag for spesiell tilrettelegging. Du må selv vurdere hva du ønsker at omgivelsene skal ta hensyn til, men husk at ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om.

Har du konkurrert deg inn på et utdanningsprogram på Vg1 eller et programområde på Vg2 eller Vg3, kan fysiske og medisinske forhold være grunnlag for å få reservert plass ved en bestemt skole.

Informasjon fra Nordland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.