ForbeholdFylkeskommunene tar generelt forbehold om at det annonserte opplæringstilbudet kan endres, for eksempel på grunn av for få søkere. Det kan også gjøres endringer i fylkeskommunale inntaksregler.

Informasjon fra NordlandNordland fylkeskommune tar forbehold om igangsetting av opplæringstilbudene. Blir ikke tilbudet satt i gang, får søker lov til å endre søknaden. En kan søke utenfor eget inntaksområde hvis tilbudet nå ikke lengre finnes i eget inntaksområde.

 Det er viktig å endre søknaden når en får beskjed om dette, hvis ikke risikerer man å ha søknad uten ønsker når inntaket kjøres i juli.