ForbeholdFylkeskommunene tar generelt forbehold om at det annonserte opplæringstilbudet kan endres, for eksempel på grunn av for få søkere. Det kan også gjøres endringer i fylkeskommunale inntaksregler.

Informasjon fra NordlandNordland fylkeskommune tar forbehold om igangsetting av opplæringstilbudene. I spesielle tilfeller kan det vurderes helt fram til oppstart om et tilbud settes i gang. Dersom en har søkt på et opplæringstilbud som ikke blir satt i gang, får en anledning til å endre sin søknad.

Dersom avviklingen av et tilbud fører til at tilbudet ikke lenger finnes i søkerens inntaksområde, vil søkeren kunne søke i et annet inntaksområde med tilsvarende tilbud.

Hvis en ikke endrer søknaden sin etter beskjed om at tilbud ikke settes i gang, så risikerer en at en har en søknad uten ønsker når inntaket kjøres i juli.