FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra NordlandFlytting internt i Nordland og flytting til Nordland

Ny folkeregistrert adresse i Nordland må bekreftes innen 15. juni.

Dokumentasjon sendes via digitalt skjema på nfk.no, til post@nfk.no, eller til Inntakskontoret, fylkeshuset, 8048 Bodø 

Dokumentasjon: 

  • Skal du flytte sammen med familien din, skal folkeregistrert adresse være endret innen 15. juni. Midlertidig dokumentasjon kan godkjennes inntil reell flytting har funnet sted. Dokumentasjon kan være bekreftelse fra en av foreldrenes nye arbeidsgiver eller kjøpekontrakt/leiekontrakt på bolig. Rekker en ikke frist 15. juni, så skal gjennomført flytting og ny folkeregistrert adresse bekreftes snarest, og senest i rimelig tid før skolestart.
  • Flytter du alene, må ny folkeregistrert adresse bekreftes og dokumenteres innen 15. juni. 
  • Flytting mellom dine foreldre: Ny folkeregistrert adresse må dokumenteres innen 15. juni.

Kontakt folkeregisteret for nærmere informasjon om regler for flytting.  

Husk ellers gjeldende regler om inntaksområdene i Nordland:

Inntaksområder | Videregående opplæring - vilbli.no 

Skal du flytte fra Nordland til annet fylke, så er det viktig at du tar kontakt med aktuelle fylke så snart som mulig. Det kan være ulike regler om frister og dokumentasjon.