Flytting

Kommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra Nordland

Skal du flytte innenfor Nordland?

Dersom du skal flytte fra ett skoleområde i Nordland til et annet, må du sende dokumentasjon på dette til: Inntakskontoret, Fylkeshuset, 8048 Bodø. Dokumentasjon må sendes inntakskontoret senest 15. juni. Ellers kan du risikere at søknaden din blir korrigert.

  • Skal du flytte sammen med familien din, vil godkjent dokumentasjon være kvittering fra folkeregisteret på at flytting er registrert, bekreftelse fra en av foreldrenes nye arbeidsgiver eller kjøpekontrakt på hus. Søker må gi inntakskontoret melding om adresseforandringen i folkeregisteret, etter at den har funnet sted.
  • Skal du flytte fra en av foreldrene dine til den andre, må du sende inntakskontoret en underskrevet bekreftelse fra begge foreldrene dine på at du skal flytte og kopi av bostedsbevis fra den av foreldrene dine som du skal bo hos.  

Skal du flytte til Nordland?

Gyldig dokumentasjon ved flytting til Nordland er kvittering fra folkeregisteret på at flytting er registrert.

Unntaket er hvis det gjelder flytting mellom foreldre, fra annet fylke til Nordland. Da behøver vi en bekreftelse med underskrift fra begge foreldre på at flytting skal finne sted, samt en bostedsbekreftelse fra den av foreldrene som er bosatt i Nordland. Det er dermed ikke behov for å endre adresse i folkeregisteret. Flyttedokumentasjon sendes: Inntakskontoret, Fylkeshuset, 8048 Bodø. Dokumentasjon må sendes inntakskontoret senest 15. juni.

Sender du ikke gyldig flyttedokumentasjon, vil du stille bakerst i køen ved søknad i Nordland.

Regler for flytting i folkeregisteret

Folkeregisteret har regler for flytting, blant annet at flytting ikke meldes før etter at flyttingen har skjedd og at du må ha en adresse å flytte til (som må dokumenteres). Kontakt folkeregisteret i god tid for å finne ut reglene for flytting. 

Skal du flytte fra Nordland?

Dersom du skal flytte fra Nordland til et annet fylke, må du så snart som mulig undersøke hvilken dokumentasjon det fylket du skal flytte til krever for flytting.