Fag- eller svenneprøveFag- eller svenneprøven avlegges når læretiden er fullført, og senest to måneder etter at den er avsluttet. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og består av fire deler:

  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvens lengde framgår av læreplanen for faget.

Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, kan du avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangsprøve. Dersom både du og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Før du kan avlegge fag- eller svenneprøven må du som hovedregel ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2 som fører fram til lærefaget ditt. I særløpsfagene er det ikke Vg2 i skole, så du må da følge opplæring i både programfag og fellesfag i løpet av læretida, og du må ta nødvendige eksamener før du kan avlegge fag- eller svenneprøven.

I særskilte lærefag innen utdanningsprogrammene for elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag må du gå opp til en egen eksamen på Vg3-nivå før fag- eller svenneprøven kan avlegges. Hvilke fag dette gjelder, framgår av læreplanene.

I forskriften til opplæringsloven er det fastsatt noen unntak fra kravet om bestått i inntil to fellesfag. Nærmere informasjon får du på skolen din.

Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Informasjon fra Nordland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.