Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra Nordland

Endring av søknad etter søknadsfristen

Siste frist for endringer av søknader for søkere fortrinn/individuell behandling er 1. mars

Siste frist for endringer av søknader for søkere til fellesinntaket er 1. april

Du må begrunne og dokumentere hvorfor du ønsker å endre din søknad. Vi anbefaler deg å ta kontakt med rådgiver ved din skole eller rådgiver i Oppfølgingstjenesten.

Lenke til endringsskjema