Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Fysikk
Fysikk 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Politikk, individ og samfunn
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi
Psykologi 1

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Vg1
Felles programfag
Helse- og oppvekstfag
Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse

Teknikk og industriell produksjon

Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tjenester