Yrkeskompetanse

10. trinn

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev;1)

Videregående trinn 1 i skole

Beskrivelse her.....

Videregående trinn 2 i skole

Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Videregående trinn 3 i skole

  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse

  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift

  Beskrivelse her.....

Videregående trinn 3 i skole

Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift

Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning

Beskrivelse her.....

1. år

2. år

3. år

4. år

Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge programområder fra de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse.

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev, etter bestått fag- eller svenneprøve.
 • I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, for eksempel har en smed svennebrev.
 • I andre fag heter det fagbrev og fagprøve, for eksempel har en elektriker fagbrev.
I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Les mer under Hvordan foregår opplæring i bedrift?.

Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

 • For eksempel har en helsesekretær yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder.

Videre utdanning

Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning på fagskole. Fag- eller svennebrev gir grunnlag for videre utdanning for ta mesterbrev.

Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: