• Kryssløp
 • Landslinjer
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Vaskerioperatør (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidssteder

  Vaskerioperatøren arbeider i vaskerier. Vaskerioperatører benyttes i mange bedrifter i Norge som tilbyr industrivask til storkunder. Kundene kan være industribedrifter, offshorevirksomheter, hoteller, restauranter, verksteder, sykehus og institusjoner.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Vaskerioperatøren utfører renhold, vedlikehold av alle typer tekstiler, f.eks. arbeidstøy, sengetøy, frotté, matter og mopper. Arbeidsoppgavene omfatter alle prosesser fra mottakshåndtering, vask og etterbehandling til sluttkontroll og utlevering av tekstiler. Sentrale arbeidsoppgaver er å

  • sortere tekstilene og sortere ut fremmedlegemer
  • planlegge og tilrettelegge produksjonen
  • stille inn, bruke og overvåke vaskerimaskiner og etterbehandlingsmaskiner (f.eks. ruller, presser og foldeutstyr)
  • bidra til vedlikehold av maskiner og utstyr
  • håndtere og bruke kjemikalier i tråd med regler og prosedyrer
  • vurdere smitterisiko og følge prosedyrer for hygiene
  • kontrollere ferdigvare, pakke og utlevere, evt. transportere ferdigvare til kunden
  • utarbeide fakturabilag
  Personlige egenskaper

  Både av hensyn til arbeidsmiljø og for å redusere risiko for spredning av smitte er det viktig at du kan holde det rent, ryddig og hygienisk rundt deg. Du bør også være nøyaktig og serviceinnstilt overfor kunder.

Mer om vaskerioperatør