Skogfaget

 • Kryssløp
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Skogsoperatør (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidssteder

  Som skogsoperatør kan du få jobb hos norske skogsbedrifter eller skogeiere, i kommunalt eller statlig skogvesen.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  En skogsoperatør hogger skog og kjører tømmer. Skogsoperatøren arbeider også med foryngelsesmetoder (markberedning, planting og såing), ungskogpleie og tynning. Sentrale arbeidsområder er:

  • Bruk av skogsmaskiner som hogstmaskin og lastbærer
  • Bruk av traktor med utstyr til transport og vegvedlikehold
  • Utnytting og behandling av tømmer
  • Natur- og miljøkunnskap
  • Bruk av skogbruksplan og digitale verktøy
  Personlige egenskaper

  Du bør like å arbeide utendørs og i nær kontakt med naturen. Selv om de tyngste arbeidsoperasjonene er overtatt av maskiner, vil det manuelle yrket fremdeles kreve at du har sterk fysikk. Du må også like å arbeide selvstendig.

Mer om skogsoperatør