Medier og kommunikasjon

  • Opplæring i skole
  • Innføres fra 2023
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg2 – Videregående trinn 2

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3

Beskrivelse av kompetanse

  • Studiekompetanse med medier og kommunikasjon (studiekompetanse)
  • Dette utdanningsprogrammet gir deg generell studiekompetanse og grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen medie- og kommunikasjonsfag, og det gir deg et bredt utgangspunkt for yrkesvalg. Du kan for eksempel arbeide med journalistikk og informasjon, programtilvirking, film- og videoproduksjon, animasjon, lyd- og lysproduksjon og nettbasert medieproduksjon.

    Personlige egenskaper

    Du bør være kreativ, ha god språkfølelse og kritisk sans. Videre må du kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne håndtere problemer under stress. Du bør ha interesse for IKT og digital teknologi.

Mer om studiekompetanse med medier og kommunikasjon