VoksenDet er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring. Voksne uten slik rett kan søke, men vil bli prioritert etter voksne med rett. Utdanning på videregående nivå gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Kontakt fylkeskommunen for nærmere opplysninger om videregående opplæring for voksne.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: