Vekter (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som vekter kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder
  • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder
  • forebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser
  • salgsarbeid og service
  • betjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg
  • konflikthåndtering

Personlige egenskaper

Vekteren må kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig og vise vurderingsevne. Du må ha evne til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt. Skriftlig og muntlig framstilling, økonomiforståelse og gode etiske holdninger er viktig.