Vei- og anleggsfaget

 • Kryssløp
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Vei- og anleggsfagarbeider (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidssteder

  Som vei- og anleggsfagarbeider kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Sentrale arbeidsområder i vei- og anleggsfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • rigging og drift av anlegg
  • bygging, drift og vedlikehold av veier
  • kommunaltekniske anlegg
  • bruk av masseforflytningsmaskiner
  • enkelt betongarbeid
  Personlige egenskaperVei- og anleggfagsarbeideren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.

Mer om vei- og anleggsfagarbeider