Vei- og anleggsfagarbeider (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som vei- og anleggsfagarbeider kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder i vei- og anleggsfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • rigging og drift av anlegg
  • bygging, drift og vedlikehold av veier
  • kommunaltekniske anlegg
  • bruk av masseforflytningsmaskiner
  • enkelt betongarbeid

Personlige egenskaper

Vei- og anleggfagsarbeideren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.