Valg av matematikk

Vg1 – praktisk eller teoretisk matematikk?

Du skal ha 140 timer matematikk på Vg1. Du må velge mellom matematikk 1P og 1T.

 • P står for «praktisk». Du lærer å løse matematikkoppgaver som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner fra dagliglivet. Du lærer om tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, funksjoner og økonomi. Matematikk 1P passer for deg som vet at du ikke ønsker å fordype deg i matematikk eller ta realfag senere.
 • T står for «teoretisk». Du fordyper deg i temaene tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk og funksjoner.
  Du bør velge matematikk 1T på Vg1Velger du likevel matematikk 1P på Vg1, må du selv ta ansvaret for å ha tilstrekkelig kompetanse for å gå videre med realfag på Vg2 og Vg3. 

Vg2 – matematikk som fellesfag eller programfag?

I alle studieforberedende utdanningsprogram er matematikk obligatorisk på Vg2. Du må enten velge matematikk som fellesfag (matematikk 2P) eller som programfag (matematikk R1/S1).

 • Fellesfaget matematikk 2P har et omfang på 84 timer (3 undervisningstimer i uken), og faget passer for deg som ønsker å avslutte matematikk etter Vg2.
 • Matematikk som programfag har et omfang på 140 timer (5 undervisningstimer i uken), og du velger mellom matematikk R1 eller matematikk S1. Dersom du ønsker å studere for eksempel realfag eller økonomi senere, bør du velge matematikk som programfag.
Matematikk som programfag – R eller S?
 • Matematikk for realfag (R1 og R2): Du lærer om geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk, sannsynlighet og differensialligninger.
  • Du bør velge matematikk for realfag dersom du ønsker å ta høyere utdanning innen realfag eller teknologi.
  • En del studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag krever matematikk R2.
 • Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2): Du lærer om algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering og statistikk.
  • Med matematikk S1 og S2 kvalifiserer du til enkelte realfaglige studier.

Erstatning for fellesfaget matematikk 2P
Velger du matematikk som programfag, skal du ikke ha 84 timer matematikk 2P som fellesfag. Det innebærer at du må erstatte fellesfaget matematikk 2P med ett av disse fagene:

 1. Et valgfritt programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.
  • De valgfrie programfagene fra studieforberedende utdanningsprogram har 5 undervisningstimer i uken, og du får dermed «overtimer».
 2. Ett av disse X-fagene:
  • Matematikk X med 84 timer
   Dette faget bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1. Det er et selvstendig fag som er utarbeidet spesielt for deg som velger matematikk R1.
  • Geofag X med 84 timer
   Dette faget kan bare velges hvis du ikke velger geofag 1 som programfag. Fagene overlapper hverandre.
  • Teknologi og forskningslære X med 84 timer
   Dette faget kan bare velges hvis du ikke velger teknologi og forskningslære 1 som programfag. Fagene overlapper hverandre.