Eksponseringsdesigner (yrkeskompetanse)

Aktuelle arbeidssteder

Eksponeringsdesigneren arbeider som frilans eller som fast ansatt, hos eller i samarbeid med leverandører av messeprofiler, med varemagasiner, butikkjeder, evenementsbyråer, arkitektbyråer og reklameatelierer.

Sentrale arbeidsoppgaver

Eksponeringsdesigneren jobber med visuell kommunikasjon og konseptutvikling. Som eksponeringsdesigner planlegger og gjennomfører du utstillinger på messer, museer eller i butikker.  Sentrale arbeidsområder er

  • utarbeide konsepter for ulike målgrupper
  • definering av målgrupper og utvikling av ideer
  • arbeid med digitale skisser, presentasjonstegninger og bygging av modeller
  • design av logoer, plakater, bannere og profileringsmateriell til ulike kunder
  • valg av materialer, produkter og leverandører og valg av tekniske, estetiske og funksjonelle løsninger
  • utforming av kreative opplevelsesrom og profilere bedrifter og organisasjoner på messestands

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ, ha estetisk sans og kunne arbeide strukturert og hurtig, selvstendig og i samarbeid med andre.