Utdanning fra utlandetTreårig videregående utdanning fra utlandet

Dersom du har utdanning fra utlandet som kvalifiserer for opptak ved høyskoler eller universiteter, skal du henvende deg til Samordna opptak eller høyskolen du kan tenke deg å søke for å kontrollere om de kan godkjenne hele din treårige videregående utdanning.

Høyere utdanning fra utlandet

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gir generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Ønsker du godkjenning av din utenlandske høyere utdanning, vil du søke om autorisasjon for å utøve et bestemt yrke i Norge eller ønsker du å studere, finner du informasjon på nettstedet til NOKUT. Der finner du også en liste med med lenker til autoriserende myndigheter.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet