United World Colleges (UWC)UWC er en sammenslutning av internasjonale skoler over hele verden. Målsetningen er å bringe elever med ulik bakgrunn sammen for at de skal bli kjent med hverandres kultur, religion og språk. På den måten ønsker skolen å øke forståelsen mellom mennesker og minske faren for konflikter og krig.

Opplæringen ved UWC bygger på Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram. I løpet av to år ved UWC føres elevene fram til eksamen i International Baccalaureate – IB som gir generell studiekompetanse og grunnlag for inntak til universiteter og høyskoler over hele verden.

Les mer på utdanningiverden.no og www.uwc.no.

UWC-skoler

Hvert år sendes totalt 40 norske elever til UWC-skolene. Norge disponerer 10 plasser ved UWC Red Cross Nordic i Norge. Ved de øvrige skolene nedenfor varierer antall norske elever fra år til år.

UWC Adriatic, Italia
UWC Atlantic College, Wales
UWC Changshu, Kina
UWC Costa Rica, Costa Rica
UWC Dilijan, Armenia
UWC East Africa, Tanzania
UWS ISAK Japan, Karuizawa, Japan
UWC Li Po Chun, Hong Kong
UWC Maastricht, Nederland
UWC Mahindra College, India
UWC Mostar, Bosnia og Herzegovina
UWC Pearson College, Canada
UWC Red Cross Nordic, Fjaler, Sogn og Fjordane, Norge
UWC Robert Bosch College, Tyskland
UWC South East Asia, Singapore
UWC Thailand, Phuket, Thailand
UWC USA, New Mexico
UWC Waterford Kamhlaba, Eswatini (Swaziland)

Søknadskrav

  1. Du må fylle 17 år i løpet av året du søker. Elever som er yngre enn 17, men likevel går på Vg1 i videregående opplæring (eller tilsvarende) kan også søke.
    Elever som er eldre enn 17 kan få innvilget dispensasjon fra alderskravet dersom det er spesielt tungtveiende grunner til det. Ta kontakt med HK-dir (uwc@hkdir.no) i god tid før søknadsfristen dersom dette er aktuelt.
  2. Du må være elev på Vg1 i ett av de fem studieforberedende utdanningsprogrammene i Norge. Det gjelder også deg som er elev på International Baccalaureate i Norge, er elev eller har sluttført siste året av International Baccalaureates Middle Years Programmes ved en norsk skole, eller er elev på Montessoriskoler, Steinerskoler eller lignende. Du må dokumentere at opplæringen tilsvarer ett av de fem studieforberedende utdanningsprogrammene eller International Baccalaureate.
  3. Du må ha norsk som morsmål, eller kunne dokumentere gode norskkunnskaper.
  4. Du må være norsk statsborger eller ha krav på støtte fra Lånekassen som barn av en EU-/EØS-borger. Du må også ha fast bopel i Norge på søknadstidspunktet.
  5. Du kan ikke søke dersom du har søkt opptak til UWC tidligere.
  6. Personer som har varig opphold i Norge som flyktning eller i kraft av reglene om familiegjenforening kan søke om opptak til UWC Red Cross Nordic i Fjaler. For slike kandidater er det unntak fra kravene til alder, utdanningsbakgrunn og språkkunnskaper.
Søknaden din må gjelde alle skolene, du kan ikke søke deg til en spesiell skole. Skolepenger og andre utgifter dekkes i hovedsak av stipend, men du må regne med en viss egenandel.

Søknadsfrist: 25. januar

Inntaket administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet