United World Colleges (UWC)

UWC er en sammenslutning av internasjonale skoler over hele verden. Målsetningen er å bringe elever med ulik bakgrunn sammen for at de skal bli kjent med hverandres kultur, religion og språk. På den måten ønsker skolen å øke forståelsen mellom mennesker og minske faren for konflikter og krig.

Opplæringen ved UWC bygger på Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram. I løpet av to år ved UWC føres elevene fram til eksamen i International Baccalaureate – IB som gir generell studiekompetanse og grunnlag for inntak til universiteter og høyskoler over hele verden.

Les mer på utdanningiverden.no og www.uwc.no.

UWC-skoler

Hvert år sendes totalt 40 norske elever til UWC-skolene. Norge disponerer 10 plasser ved UWC Red Cross Nordic i Norge. Ved de øvrige skolene nedenfor varierer antall norske elever fra år til år.

UWC Adriatic, Italia
UWC Atlantic College, Wales
UWC Changshu, Kina
UWC Costa Rica, Costa Rica
UWC Dilijan, Armenia
UWS ISAK Japan, Karuizawa, Japan
UWC Li Po Chun, Hong Kong
UWC Maastricht, Nederland
UWC Mahindra College, India
UWC Mostar, Bosnia og Herzegovina
UWC Pearson College, Canada
UWC Red Cross Nordic, Fjaler, Sogn og Fjordane, Norge
UWC Robert Bosch College, Tyskland
UWC South East Asia, Singapore
UWC Thailand, Phuket, Thailand
UWC USA, New Mexico
UWC Waterford KaMhlaba, Swaziland

Søknad til UWC

For å søke må du

  • være elev på Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram i Norge.
  • være norsk statsborger, bosatt i Norge og ha bodd her i to av de siste fem årene.
  • fylle 17 år i løpet av det året du søker.

Søknaden din må gjelde alle skolene, du kan ikke søke deg til en spesiell skole.

Skolepenger og andre utgifter dekkes i hovedsak av stipend, men du må regne med en viss egenandel.

Søknadsfrist: 25. januar

Inntaket administreres av SIU – Senter for internasjonalisering av utdanning:

Postadresse Postboks 1093 Sentrum, 5809 Bergen
Telefon 55 30 38 00
Telefaks 55 30 38 01
Nettsted www.siu.no