Tilbud til døve og tunghørte ved knutepunktskolerEn knutepunktskole er en fylkeskommunal videregående skole som har et spesielt tilrettelagt og organisert tilbud for hørselshemmede. Skoletilbudet kan også søkes av hørselshemmede fra andre fylker.

Knutepunktskolene har både hørselshemmede og hørende elever og kan tilby et bredt spekter av utdanningsprogram, ofte i samarbeid med andre videregående skoler i nærheten.

Knutepunktsskolene (med unntak av Bodin videregående skole*) ivaretar rettigheten til opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø (Opplæringslova § 3-9). Tilbudet til tegnspråklige elever er opplæring i egne grupper med tegnspråkkyndige lærere og/eller bruk av tolk (med unntak av Tiller videregående skole**). Oftest får man tegnspråkkyndige lærere i fellesfagene og tolk i programfagene. Har du norsk tegnspråk som førstespråk får du opplæring etter læreplanene i norsk tegnspråk, norsk for døve og sterkt tunghørte og engelsk for døve og sterkt tunghørte.

Tilretteleggingen for ulike grupper av hørselshemmede varierer mellom de ulike skolene og på ulike utdanningsprogram ved den enkelte skole.

Les mer om opplæringstilbudet ved den enkelte knutepunktskole:

* Bodin videregående skole og maritime fagskole har ikke et tegnspråklig opplæringstilbud. Målgruppen er tunghørte som primært baserer sin kommunikasjon på norsk talespråk. Opplæringen er tilrettelagt og organiseres med utgangspunkt i skolens ordinære faggrupper.
** Ved Tiller videregående skole og samarbeidsskolene undervises det med tolk i alle timer.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet