Telekommunikasjonsmontør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som telekommunikasjonsmontør kan du få jobb i offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene. Faget kan deles i følgende områder: Utbygging og drift av bl.a.

  • telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • alarm- og sikkerhetsanlegg
Installasjon og drift av
  • bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Personlige egenskaper

Arbeidsoppgavene for en telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, helhetlig tenkning og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør ha normalt fargesyn, og evne og vilje til å arbeide i store høyder. Videre bør du kunne yte god service.