Produksjonsteknikkfaget


  • Kryssløp
  • Opplæring i skole
  • Opplæring i bedrift
  • Innføres fra 2023
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år