Tannhelsesekretær (yrkeskompetanse)

Aktuelle arbeidssteder

Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus og dentale depoter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Tannhelsesekretæren er bindeleddet mellom pasientene og tannhelsetjenesten. Sentrale arbeidsområder er

  • forebyggende tannhelsearbeid
  • å assistere i alle behandlingssituasjoner
  • kontorrutiner, herunder aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring
  • rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • utføring av røntgenopptak og enklere laboratoriearbeid
  • håndtering av dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som brukes

Personlige egenskaper

Det kreves evne til teamarbeid og selvstendig arbeid, og du må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og effektivt. Du må ha kommunikasjonsevne og evne til å yte god service overfor pasientene. Tannhelsesekretæren må følge med i den raske utviklingen av odontologiske materialer og behandlingsmetoder, og kunne mestre utfordringer knyttet til et flerkulturelt samfunn.

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen tannhelsesekretær kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.