Sveiser (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Sentrale arbeidsområder er

  • arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)
  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • utføring av sveiseprosesser etter angitt metode
  • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Personlige egenskaper

En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.

Formelle krav

Faget vil ofte kreve utdanning og sertifisering med diplom eller sertifikat i samsvar med internasjonale standarder og krav.