Studiekompetanse med International Baccalaureate (studiekompetanse)

Bestått International Baccalaureate gir generell studiekompetanse i Norge og i utlandet. IB gir deg et solid språklig og faglig grunnlag for senere studier ved universiteter og høyskoler, og med internasjonal studenteksamen blir overgangen til studier i utlandet lettere. Ved opptak til norske universiteter og høyskoler blir IB-karakterene omregnet til norske konkurransepoeng hvor realfagspoeng inngår, se samordnaopptak.no.

Personlige egenskaper

IB er krevende og det forutsettes at du har gode engelskkunnskaper og stor motivasjon for skolearbeid. IB passer godt for deg som søker nye faglige og ikke-faglige utfordringer.