Støper (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En støper arbeider innenfor virksomheter som driver med støping av detaljer av ulike jernkvaliteter, men også med metaller og legeringer.

Sentrale arbeidsoppgaver

 Sentrale arbeidsområder er

  • forberedelse og tilrettelegging av alt arbeid som inngår for å gjøre ferdig et støperiteknisk produkt
  • framstilling av kjerner
  • forming av modeller i sand
  • kontrollmåling av gods
  • sammensetting av form og deltagelse i støpingen
  • plassering, festing og avstiving av kjerner i form, feiloppretting
 

Personlige egenskaper

En støper må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og rasjonelt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må ha gode fagkunnskaper, teknisk innsikt og godt håndlag.