Stipend og lån

Lånekassen

Er du lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat, kan du søke om både stipend og lån fra Lånekassen i læretiden. Du kan få støtte i 11 måneder per skoleår.

Du må oppfylle noen krav for å ha rett til støtte. Les om kravene på lanekassen.no/larling.

Satsene nedenfor gjelder for skoleåret 2017–2018.

Bostipend til borteboere

Dersom du må bo borte for å gjennomføre læretiden, kan du få et bostipend på inntil 4 359 kroner per måned. Stipendet er behovsprøvd, og blir gradvis redusert når du tjener mer enn 13 566 kroner per måned.

Du må oppfylle ett av disse kravene for å ha rett til bostipend:

  • Arbeidsstedet ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet.
  • Reisetiden mellom foreldrehjem og arbeidssted er tre timer eller mer tur-retur.
  • Særlige forhold av personlig eller sosial karakter gjør at du ikke kan bo hjemme.

Les mer om bostipend på lanekassen.no/bostipend.

Grunnstipend er behovsprøvd

Hvor mye du får i grunnstipend kommer an på hvor mye du får i lærlinglønn, inntekten til forsørgerne dine og hvor mange søsken du har som er født i 1999 eller senere. Er lærlinglønnen din over ca. 5 279 kroner per måned, får du ikke grunnstipend. 

Grunnstipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. De som får grunnstipend, kan få inntil 3 167 kroner per måned (2017–2018). Les mer på lanekassen.no/larling.

Lån til borteboere over 18 år

Har du ungdomsrett, kan du låne inntil 3 146 kroner per måned hvis du er over 18 år og bor borte fra foreldrene dine. Les mer på lanekassen.no/lån for lærlinger med ungdomsrett.

Bruk støttekalkulatoren

Lånekassen har en støttekalkulator hvor du kan se hva du kan få i stipend og lån. Kalkulatoren gir ikke en fasit for hvor mye du får av Lånekassen, men viser en simulering ut fra informasjonen du legger inn.

Slik søker du

Du må vente med å søke om stipend og lån til du har inngått en godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt. Da kan du søke på lanekassen.no.

Logg inn på søknaden med MinID eller BankID, slik som da du søkte om skole- eller læreplass.

Under 18 år? Be foreldre opprette digital postkasse før du søker.

Hvis du er under 18 år, må foreldrene dine signere avtalen om støtte for deg. Dette kan de gjøre elektronisk. Hvis de oppretter en digital postkasse før du søker, får de svaret i den digitale postkassen, og kan signere for deg med en gang.

Foreldrene dine kan opprette en digital postkasse (Digipost eller e-Boks) på www.velgdigitalpostkasse.no. Det eneste de trenger er BankID.

Søknadsfrister

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater må sende inn søknad for skoleåret 2018–2019

  • innen 30. juni 2019 eller
  • innen læretiden avsluttes hvis den avsluttes før 30. juni 2019

Følg søknaden din på Dine sider

lanekassen.no finner du informasjon om stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet. Der logger du også inn på Dine sider, hvor du blant annet kan

  • søke om støtte
  • følge søknaden din
  • finne ut hvor mye du har fått og når pengene kommer

Andre stipend og legater

Det finnes flere muligheter for stipend, se (.