Stipend og lån fra Lånekassen

Er du lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat, kan du søke om både stipend og lån fra Lånekassen i læretiden. Du kan få støtte i 11 måneder per skoleår.

Du må oppfylle noen krav for å ha rett til støtte. Les om kravene på lanekassen.no.

Satsene nedenfor gjelder for skoleåret 2021–2022.

Borteboerstipend

Dersom du må bo borte for å gjennomføre læretiden, kan du få et borteboerstipend på inntil 4 709 kroner per måned. Størrelsen på stipendet avhenger av hvor mye du tjener (behovsprøving), og blir gradvis redusert når du tjener mer enn 15 265 kroner per måned.

Du må oppfylle ett av disse kravene for å ha rett til borteboerstipend:

  • Arbeidsstedet ditt ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet.
  • Reisetiden mellom foreldrehjemmet og arbeidsstedet ditt er tre timer eller mer tur-retur.
  • Særlige forhold av personlig eller sosial karakter gjør at du ikke kan bo hjemme.

Inntektsavhengig stipend – avhengig av inntekt

Hvor mye du får i inntektsavhengig stipend kommer an på hvor mye du får i lærlinglønn, inntekten til forsørgerne dine og hvor mange søsken du har som er født i 2003 eller senere. Er lærlinglønnen din over 5 702 kroner per måned, får du ikke inntektsavhengig stipend.

Inntektsavhengig stipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. De som får inntektsavhengig stipend, kan få inntil 3 421 kroner per måned (2021–2022).

Lån til borteboere over 18 år

Har du ungdomsrett, kan du låne inntil 3 399 kroner per måned hvis du er over 18 år og bor borte fra foreldrene dine.

Slik søker du

Du må vente med å søke om stipend og lån til du har inngått en lærekontrakt/opplæringskontrakt. Kontrakten må godkjennes både av arbeidsgiveren din og av fagopplæringskontoret i fylket ditt. Når kontrakten din er godkjent og registrert hos Vigo, kan du søke. Dette kan ta litt tid.

Du kan du søke om stipend og lån på lanekassen.no.

Logg inn på søknaden med MinID eller BankID, slik som da du søkte om skole- eller læreplass.

Under 18 år? Be foreldre opprette digital postkasse før du søker.

Hvis du er under 18 år, må foreldrene dine signere avtalen om støtte for deg. Dette kan de gjøre elektronisk. Hvis de oppretter en digital postkasse før du søker, får de svaret i den digitale postkassen, og kan signere for deg med en gang.

Foreldrene dine kan opprette en digital postkasse (Digipost eller e-Boks) på www.velgdigitalpostkasse.no. Det eneste de trenger er BankID.

Søknadsfrister

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater må sende inn søknad for skoleåret 2021–2022

  • innen 30. juni 2022 eller
  • innen læretiden avsluttes hvis den avsluttes før 30. juni 2022

Følg søknaden din på Dine sider

lanekassen.no finner du informasjon om stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet. Der logger du også inn på Dine sider, hvor du blant annet kan

  • søke om støtte
  • følge søknaden din
  • finne ut hvor mye du har fått og når pengene kommer

Andre stipend og legater

Det finnes flere muligheter for stipend, se Andre stipend og legater.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet