Stipend og lån fra Lånekassen

Er du elev i videregående skole, kan du søke om stipend fra Lånekassen. Alle elever får utstyrsstipend, noen får bostipend og noen får grunnstipend. Du kan få stipend i ti måneder per skoleår.

For å få lån til videregående opplæring fra Lånekassen, må du være over 18 år og bo borte fra foreldrene dine. Les mer på lanekassen.no/lanforelever

Det er én felles søknad for stipend og lån. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk hva du har rett til.

Beløpene nedenfor gjelder for skoleåret 2017–2018.

Utstyrsstipend – husk å søke!

Går du på Vg1, Vg2 eller Vg3 og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Søk når du har fått skoleplass.

Se også lanekassen.no/utstyrsstipend.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend.

Bostipend for borteboere

Du kan ha rett til bostipend på inntil 4 359 kroner per måned dersom du må bo borte fra foreldrene dine når du er i videregående opplæring. I tillegg må minst ett av kravene nedenfor være oppfylt:

  • Avstanden mellom foreldrehjem og skole er fire mil eller mer hver vei.
  • Reisetiden mellom foreldrehjem og skole er tre timer eller mer tur-retur. Skolen må bekrefte dette.
  • Særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at du ikke kan bo hjemme.

Les mer om bostipend på lanekassen.no/bostipend. Du kan også ha rett til reisestipend, se lanekassen.no/reisestipend_vgs.

Grunnstipend er behovsprøvd

Grunnstipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. De som får grunnstipend, kan få inntil 3 167 kroner per måned (2017–2018). Hva du får er også avhengig av økonomien til begge forsørgerne dine, og hvor mange søsken du har som er født i 1999 eller senere. Se lanekassen.no/grunnstipend.

Bruk støttekalkulatoren!

Lånekassen har en støttekalkulator hvor du kan beregne støttebeløp. Kalkulatoren gir ikke en fasit for hvor mye du får av Lånekassen, men viser et forslag ut fra informasjonen du legger inn.

Slik søker du

Når du har fått skoleplass og takket ja til den, søker du om stipend og lån på lanekassen.no. Du bruker bare én søknad uansett hvilken type støtte du søker om.

Logg inn på søknaden med MinID eller BankID, slik som da du søkte om skole- eller læreplass.

Under 18 år? Be foreldrene dine opprette digital postkasse før du søker

Hvis du er under 18 år, må foreldrene dine signere avtalen om støtte for deg. Dette kan de gjøre elektronisk. Hvis de oppretter en digital postkasse før du søker, får de svaret i den digitale postkassen, og kan signere for deg med en gang.

Foreldrene dine kan opprette en digital postkasse (Digipost eller e-Boks) på www.velgdigitalpostkasse.no. Det eneste de trenger er BankID. 

Søknadsfrister

Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen

  • 15. november for høsthalvåret
  • 15. mars for vårhalvåret

Følg søknaden din på Dine sider

lanekassen.no finner du informasjon om stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet. Her logger du også inn på Dine sider, hvor du blant annet kan

  • søke om støtte
  • følge med på søknaden din
  • finne ut hvor mye du har fått og når pengene kommer