Stillasbygger (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg
  • bygging av stillaser på eksisterende bygg
  • være planlegger, arbeidsleder og koordinator for prosjekter
  • bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri
  • rigge, stroppe og planlegge ved kranløft
  • industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk»

Personlige egenskaper

Arbeidet innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid på bakken og i høyden. Fagarbeideren må kunne beregne tunge løft, ha god teknisk innsikt og gode fagkunnskaper. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker, og må ha kunnskap om stillasforskriftene. Du må kunne arbeide planmessig. Språkkunnskaper og kunnskaper om andre kulturer bidrar positivt i yrkesutøvelsen.