Steinfagarbeider (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser for en steinfagarbeider finnes i små og noen større private bedrifter innen steinbransjen, ute i steinbrudd eller inne på verksteder.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fagutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner. Sluttproduktene er gjerne monumenter, belegningsstein for utearealer eller forskjellige typer elementer for bygningsformål. Sentrale arbeidsområder er

  • bruddvirksomhet og utvinning av naturstein
  • bearbeidingsvirksomhet av stein til skiferplater, blokker eller ferdige produkter
  • montering
  • håndtering og transport
  • yrkestegning
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr

Personlige egenskaper

Steinfagarbeideren skal kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes og samfunnets behov. Du bør ha godt håndlag, forståelse for miljø- og naturressurser, nøyaktighet og ofte også estetisk sans.