SpesialundervisningElever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Du kan få spesialundervisning

Dersom du har behov for spesialundervisning:

 • Prøve ut ordinær opplæring først
  Før det gjøres vedtak om en elev skal få spesialundervisning, skal skolen normalt vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for at eleven skal få utbytte av den ordinære opplæringen. Dette gjelder ikke dersom det er helt åpenbart at eleven ikke vil ha utbytte av slike tiltak.
 • Sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan (IOP)
  For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.
 • Inntil to år ekstra
  Dersom det etter sakkyndig vurdering er behov for det, kan retten til videregående opplæring utvides med inntil to år.
 • Spesialundervisning og inntak
  Selv om du har behov for spesialundervisning, har du ikke nødvendigvis fortrinnsrett til inntak på et særskilt utdanningsprogram.

 Du kan lese mer om rett til spesialundervisning i kapittel 5 i opplæringsloven.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: