Søknad og formidling

Ved formidling av lærekandidater skal fylkeskommunen fastlegge et opplæringsløp mot planlagt kompetanse for den enkelte lærekandidat. Dette vil kreve en del forarbeid. Ta derfor kontakt med rådgiveren ved skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en lærebedrift. Han eller hun kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Søknadsfristen er 1. februar.