Søk om utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må søke for å få det. Utstyrstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener.

Når du søker om utstyrsstipend, sjekker Lånekassen automatisk om du også kan ha rett til andre stipend.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend. 

Slik søker du om utstyrsstipend

Du kan søke om stipendet via vigo.no når du takker ja til skoleplassen, eller på lanekassen.no.

Logg inn på søknaden med MinID eller BankID, slik som da du søkte om skole- eller læreplass.

Les mer på lanekassen.no/sok-vg

Hvor mye får du?

Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du får hele stipendet i første utbetaling. Søker du om stipend for ett semester, får du halvparten av beløpet. Les mer på lanekassen.no/utstyrsstipend.

Beløpene i tabellen nedenfor gjelder for skoleåret 2017–2018. Satser for skoleåret 2018–2019 blir fastsatt i februar 2018.

Utdanningsprogram  Beløp per år
Idrettsfag 3 750
Kunst, design og arkitektur
                2 245
Medier og kommunikasjon
                1 014
Musikk, dans og drama 2 245
Studiespesialisering  
      Studiespesialisering (uten toppidrett) 1 014
      Studiespesialisering med programfaget toppidrett 2 245
Bygg- og anleggsteknikk 2 245
Design og håndverk, unntatt programområde for medieproduksjon  3 750
Design og håndverk, programområde for medieproduksjon
                1 014
Elektrofag 2 245
Helse- og oppvekstfag 1 014
Naturbruk 2 245
Restaurant- og matfag 3 750
Service og samferdsel 1 014
Teknikk og industriell produksjon  2 245

Bytte av utdanningsprogram

Hvis du bytter til et utdanningsprogram med en høyere stipendsats etter at du har søkt om og fått innvilget utstyrsstipend, må du søke på nytt for å få utbetalt differansen.

Utdanning i utlandet

Tar du inntil ett år av videregående opplæring i utlandet, kan du få utstyrsstipend etter samme sats som for det utdanningsprogrammet du følger i Norge. Velger du å ta hele den videregående opplæringen i utlandet, får du et utstyrsstipend på 1 014 kroner per år (2017–2018). Les mer på lanekassen.no/utveksling.