Smed (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

Smeden arbeider i verksteder eller egen virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Smeden arbeider med ulike smiteknikker, metoder og ståltyper, og systematiserer, planlegger, gjennomfører, vurderer og kvalitetssikrer arbeidet. Sentrale arbeidsområder er

  • å forme verktøy, redskaper, låser, beslag og dekorativ kunst ved å bruke stålmaterialer
  • å bruke og vedlikeholde maskiner og håndverktøy
  • å markedsføre varer og tjenester

Personlige egenskaper

Du bør ha godt håndlag, estetisk sans og formsans.