Slakter (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

Slaktere arbeider i slakterier eller andre virksomheter som driver slakting.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • mottak, driving, oppstalling og avliving av dyr
  • gjennomføring av slakteprosessen på en faglig korrekt måte
  • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
  • uttak og behandling av biprodukter
  • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr
  • ivaretakelse av hygienen ved å skille rene og urene prosesser

Personlige egenskaper

En slakter må kunne arbeide effektivt og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Slakting av dyr krever en etisk grunnholdning i tillegg til gode faglige ferdigheter. Det stilles strenge krav til renslighet og god hygiene, og du bør ha godt håndlag.