Skolegang i NordenDe nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge – har inngått en gjensidig avtale om at ungdom med fast bopel i et annet nordisk land har samme rettigheter til videregående opplæring som landets egne statsborgere. Dersom du har fullført deler av videregående opplæring i et annet nordisk land, godkjennes opplæringen din i prinsippet på samme vilkår som for elever som flytter fra en skole til en annen i Norge. Dette gjelder videregående opplæring fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste for nordiske borgere som flytter fra et nordisk land til et annet. På norden.org/info finner du informasjon om å flytte, studere og jobbe i Norden.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: