Skolebasert opplæring for voksne

Du skal primært tas inn til opplæringstilbud organisert spesielt for voksne. Men som voksen kan du også søke om inntak til ordinær opplæring i videregående skole. Har du voksenrett, går du foran voksne uten rett, men etter ungdom med rett til videregående opplæring. Vær oppmerksom på at allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller dokumentert realkompetanse gir grunnlag for inntak til Vg1 på lik linje med norsk grunnskole eller tilsvarende.

Dersom det er opprettet tilbud med et begrenset antall plasser, skal plassene tildeles voksne søkere med rett etter tidspunktet for registrering av søknaden. Dette gjelder både inntak til ordinære tilbud og til tilbud organisert spesielt for voksne. Dersom det er flere søkere uten rett enn det er ledige plasser, stiller søkere med fullført studie- eller yrkeskompetanse bakerst i køen.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: