IKT-servicefag

  • Opplæring i skole
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Bytt for å se tilbud på Vg3-nivå for 2022-2023