Service- og administrasjonsmedarbeider (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En service- og adminstrasjonsmedarbeider jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Service- og adminstrasjonsmedarbeideren jobber med administrasjonsstøtte i en virksomhet. Du jobber med:

  • service, kundebehandling og veiledning
  • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
  • kommunikasjonskanalene og publiseringsverktøyene i virksomheten
  • administrasjon og oppfølging av møtevirksomhet
  • innkjøp, budsjett og regnskapsarbeid
  • planlegging og gjennomføring av markedsføringsaktiviteter
  • løpende personalarbeid

Personlige egenskaper

En service- og adminstrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.