Samordna opptak

Samordna opptak (SO) administrerer opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige og private høyskoler. Noen studier med opptaksprøve eller høyskoler som krever skolepenger av studentene er ikke organisert under SO.
  • En samlet oversikt over studiene som er organisert under SO finner du på samordnaopptak.no.
  • Du kan du enten søke via Internett eller sende et papirsøknadsskjema. Søknadsskjemaet får du ved videregående skoler, lærestedene som er med i SO eller NAV-kontor. Søknadsskjemaet sender du ferdig utfylt til SO. Send ikke vitnemål og attester med søknadsskjemaet. Disse skal du sende inn sammen med omslagsarket som SO sender til deg etter at de har registrert søknaden din.
  • Du kan kontakte Samordna opptak på telefon 815 48 240 eller e-post sokerinfo@samordnaopptak.no.
  • Ved søknad til læresteder som ikke er med i SO, sender du søknaden direkte dit, på lærestedets eget søknadsskjema.