Rett til videregående opplæring

Når du har fylt 15 år, velger og søker du selv videre utdanning. Retten til videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven. Du kan ha:

Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. I tillegg fastsetter fylkeskommunene egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Disse kan variere fra fylke til fylke.

Som elev i videregående skole kan du ha rett til skoleskyss. Ordningen med skoleskyss varierer også fra fylke til fylke.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: