Vis meny

Yrker og kompetanser etter videregående opplæring

Renholdsoperatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Aktuelle arbeidsplasser er alle typer næringsbygg og virksomheter i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler.

Sentrale arbeidsoppgaver

Renholdsoperatøren planlegger og utøver profesjonelt renhold. Sentrale arbeidsområder er

  • rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
  • valg og bruk av riktige kjemikalier
  • valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
  • service, kundebehandling og kommunikasjon
  • arbeid med inneklima og hygiene
  • kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy

Personlige egenskaper

Faget krever gode kunnskaper om overflater og kjemikalier. Du må kunne kommunisere godt med andre, gi god service til brukerne, og du må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha god fysisk styrke og arbeide effektivt og nøyaktig.

Velg et løp for å lese mer om opplæringen