Profileringsdesigner (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

En profileringsdesigner kan arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor medie- og kommunikasjonssektoren. Eksempler er reklame-, design- og mediebyråer, grafiske bedrifter, større bedrifter med egne informasjonsavdelinger og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver

En profileringsdesigner lager kommunikasjonsløsninger som omfatter profilering av bedrifter, reklame for produkter på transportmidler og fasader og generell informasjonsskilting.Profileringsdesignerens daglige arbeid omfatter

  • definisjon av mål og målgruppe og vurdering av konkurransesituasjonen
  • utarbeidelse av skisser, arbeids- og presentasjonstegninger, manuelt og digitalt
  • bruk av prinsipper for markedskommunikasjon
  • bruk av virkemidler som form, farge, skrift, typografi, bilde og belysning
  • bruk av ulike materialer og produkter
  • utforming av løsningsforslag i tråd med etiske normer
  • produksjon og montering av profileringsprodukter
  • trykking, printing, fresing og skjæring med maskiner og bruk av tilhørende programvare

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ, ha estetisk sans og kunne arbeide systematisk, selvstendig og i samarbeid med andre.