Presentasjon (PowerPoint og pdf)Det er utarbeidet en presentasjon som gir informasjon om videregående opplæring, utdanningsprogrammene og programområdene. Presentasjonen er ment som et hjelpemiddel for rådgivere når de skal holde orienteringsmøter om videregående opplæring for elever og foresatte.

Presentasjonen er tilgjengelig i PowerPoint-format og pdf-format.

For å laste ned en av de følgende filene kan du:

  • høyre-klikke (på Mac ctrl + klikk) på lenken og
  • velge «Lagre som...» for å lagre filen på maskinen din.

Presentasjon om skoleåret 2024–2025

Presentasjon for skoleåret 2024–2025 med endringer fra ny opplæringslov (trer i kraft 1. august 2024)

Bokmål:

Nynorsk:
 
 


Vedlegg

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet