Presentasjon (PowerPoint og pdf)Det er utarbeidet en presentasjon som gir informasjon om videregående opplæring, utdanningsprogrammene og programområdene i Kunnskapsløftet. Presentasjonen er ment som et hjelpemiddel for rådgivere når de skal holde orienteringsmøter om videregående opplæring for elever og foresatte.

Det er viktig å være oppmerksom på at presentasjonen omtaler det som er gjeldende for skoleåret 2022–2023 per 03.09.2021. Presentasjonen blir løpende oppdatert, og nye versjoner legges ut på vilbli.no med datoangivelse.

Presentasjonen legges ut i PowerPoint-format, pdf-format og er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

For å laste ned en av de følgende filene kan du:

  • høyre-klikke (på Mac ctrl + klikk) på lenken og
  • velge «Lagre mål som...» for å lagre filen på maskinen din.

Veiledning til bruk av presentasjonen, PDF, 15.10.2014

Presentasjon om skoleåret 2022–2023

Bokmål:

Nynorsk:


Vedlegg

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet