Praksisbrevkandidatens rettigheter og plikter

Praksisbrevkandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger, se Lærlingens rettigheter og plikter. Følgende gjelder praksisbrevkandidater:
  • Læreplanen erstattes med utvalgte kompetansemål fra Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift fra det gjeldende utdanningsprogrammet.
  • Fag-/svenneprøven erstattes med praksisbrevprøven.
  • Lærekontrakten erstattes med en opplæringskontrakt.